CEO-JOKO-johtamiskoulutus alkaa 26.9.2017!


Xamk Pienyrityskeskuksen ja Etelä-Savon kauppakamarin toteuttaman CEO-JOKO-johtamiskoulutuksen ensimmäinen toteutus alkaa 26.9.2017. Kyseessä on yleisliikkeenjohdollinen, ylimmän johdon käytännönläheinen valmennus, jossa osallistuja saa tukea päätöksentekoon ja valmiuksia johtajana kehittymiseen sekä sparrausta pienryhmissä itseä kiinnostavista aiheista.

Johtamiskoulutuksen ensimmäinen toteutus on jo täynnä ja kestää kevääseen 2018. Seuraava toteutus aloitetaan syksyllä 2018, jolloin pääsee uudet yritykset mukaan koulutukseen. Koulutus on osa hanketta, joka saa Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoitusta ja näin ollen hinta on hankkeen aikana edullinen 1000 €/yritys (1-2 hlöä yrityksestä voi osallistua koulutusohjelmaan).

Ohjelma sisältää 9 lähiopetuspäivää sekä niiden välissä 4–5 roundtable -tyyppistä ohjattua pienryhmätapaamista osallistujien etukäteen esille nostamista teemoista.

SELKEÄT OHJELMAN TARJOAMAT HYÖDYT:
• välineitä liiketoiminnan kehittämiseen ja strategian kirkastamiseen sekä toiminnan johtamiseen strategialähtöisesti
• digitalisaation mahdollisuudet kilpailuetuna ja toimintojen tehostamisessa
• tietoa työelämän trendeistä ja muutoksista ja millaisia haasteita niistä aiheutuu johtamiselle
• johtajana ja esimiehenä kehittyminen – itsensä johtaminen
• valmiuksia henkilöstön osallistamiseen, motivointiin ja erilaisten ja eri ikäisten ihmisten johtamiseen
• osaamista taloudellisten raporttien tulkintaan päätöksenteon tueksi ja välineitä riskien hallintaan
• määritellään yrityksen keskeiset verkostot ja asiakkuudet, joita johtamalla syntyy taloudellista kannattavuutta
• verkostoituminen, luodaan uusia kontakteja, yritysvieraita / yritysvierailuja

Lue lisää täältä.