CEO-JOKO2 -johtamiskoulutus


Ylimmän johdon käytännöläheinen johtamiskoulutus CEO-JOKO saa syksyllä 2018 jatkoa uuden toteutuksen merkeissä!

Ohjelma sisältää 9 lähiopetuspäivää sekä niiden välissä 2-3 roundtable -tyyppistä ohjattua pienryhmätapaamista osallistujien etukäteen esille nostamista teemoista.

Koulutuksen tarjoamat hyödyt:
  • välineitä liiketoiminnan kehittämiseen ja strategian kirkastamiseen sekä toiminnan johtamiseen strategialähtöisesti
  • digitalisaation mahdollisuudet kilpailuetuna ja toimintojen tehostamisessa
  • tietoa työelämän trendeistä ja muutoksista ja millaisia haasteita niistä aiheutuu johtamiselle
  • johtajana ja esimiehenä kehittyminen, itsensä johtaminen, henkinen ja fyysinen jaksaminen
  • lisää talousosaamista ja välineitä riskien hallintaan
  • taloudellista kannattavuutta verkostoja ja asiakkuuksia johtamalla

Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.

Ota yhteyttä, kerromme lisää:
Eila Avelin, puh. 044 5050 404, eila.avelin@xamk.fi
Anne Gustafsson-Pesonen, puh. 040 8344217. anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi
Tiina Ylönen, puh. 044 732 1180, tiina.ylonen@kauppakamari.fi