Etelä-Savon ennakoi: Kauppa ja palvelualat digimurroksessa


Kaupan ala on suuri työllistäjä Suomessa, mutta työpaikkoja on viime vuosina kadonnut automatisaation myötä. Tällä hetkellä vallitseva hyvä suhdannevaihe on kuitenkin tuonut hetkellisen kasvupiikin vähittäiskaupan  työllisyystrendiin. Hiipumisen ennakoidaan alkavan jälleen vuonna 2019 ja alan työllisyyden kääntyvän 2020 jälkeen laskuun. Vähittäiskaupan trendi liikevaihdolla mitattuna on ollut kasvusuuntainen, mutta jo pitkään hidas. Vähittäiskauppa tulee kohtaamaan vuoteen 2020 mennessä vielä suuremman digitaalisen murroksen kuin mitä sillä on takanaan tähän mennessä. Digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet kysynnän ja tarjonnan yhdistämiseksi tuovatkin tulevaisuudessa uusia toimijoita vähittäiskaupan arvoketjuun.

Palvelualoista erityisesti matkailu on kasvuala. Nykyisellään Suomella on 0,45 prosentin osuus Euroopan matkailusta ja 0,23 prosentin osuus maailman matkailusta. Matkailun ennakoidaan kasvavan globaalisti 1,3 miljardista saapumisesta 1,8 miljardiin saapumiseen vuoteen 2030 mennessä. Kilpailu potentiaalisesta kasvusta on kuitenkin erittäin kovaa. Ympäristö-, ilmasto- ja energiakysymysten noustessa yhä keskeisempään asemaan sekä puhtaan veden ja ilman, turvallisen ruoan sekä ruuhkattomuuden lisätessä kulutuskysyntää vastuullisen matkailun edelläkävijyys voisi tulevaisuudessa olla Suomen valttikortti. Myös kotimaan matkailun lisääminen tarvitsee panostusta: suomalaiset ovat nykyisellään EU:n aktiivisimpia ulkomaanmatkailijoita kotimaan matkailun jäädessä vähemmälle.

Kaupan ja palvelualojen tulevaisuuden näkymiin vaikuttavia trendejä ovat myös alustatalouden nousu, väestön ikääntyminen sekä osaavan työvoiman saatavuusongelmat. Yksilöllisyys trendinä kasvaa ja asiakkaat vaativat yhä henkilökohtaisempia, juuri heidän tarpeidensa mukaisia palveluja. Kaupan ja palvelualojen toimijoiden tuleekin kyetä uudistumaan murroksessa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen ja muuttamalla haasteet kilpailueduksi.

Kaupan ja palvelujen alalla vallitsevia trendejä:

-Kansainvälistyminen
-Digitaalisuus
-Aitous ja luonnollisuus
-Kotimaisuus ja paikallisuus
-Helppous, vaivattomuus ja nopeus
-Ajasta ja paikasta riippumattomuus
-Vastuullisuus, eettisyys ja ekologisuus
-Yksilöllisyys
-Läpinäkyvyys ja avoimuus
-Hyvinvointi ja terveellisyys
-Kumppanuus ja ekosysteemimallit

 

Kaupan ja palvelualojen tilaa ja näkymiä, mahdollisuuksia ja haasteita ennakoitiin Etelä-Savon kauppakamarin järjestämässä Kaupan ja palvelualojen kesäpäivässä Mikkelissä 28.8. Tilaisuudessa alustivat SOK:n pääjohtaja, vuorineuvos Taavi Heikkilä, Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi. Tilaisuuden vetäjänä toimi Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen ja keskustelua luotsasi Etelä-Savon kauppakamarin Kaupan- ja palvelualan valiokunnan puheenjohtaja Markus Vesterinen.

 

Kirjoittaja: Hanna Kautiainen, Etelä-Savon maakuntaliitto.

 

Alkuperäinen julkaisu: https://esavoennakoi.fi/materiaalipankki