Etelä-Savon kauppakamari lähtee vuoteen 2019 uuden strategian ja hallituksen voimin


Etelä-Savon kauppakamarin syyskokouksessa vahvistettiin uusi strategia, jota lähtee työstämään uusi kauppakamarin hallitus sekä noin 130 luottamushenkilön joukko. Kauppakamarin syyskokous hyväksyi uuden strategian syyskokouksessa 12.12.2018. Aiempi vuonna 2008 hyväksytty strategia oli jo joiltakin osin jäänyt ajan hampaisiin ja päivitystyö oli luonteva aloittaa kauppakamarin alkuvuoteen ajoittuneiden henkilövaihdosten yhteyteen.

Uutta strategiaa valmisteltiin läpi koko viime vuoden ja jäsenistölle sekä sidosryhmille varattiin erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa sen sisältöihin. Toimiston muotoiltua pohjaa alkuvuoden ja kevään aikana, käsiteltiin strategiaa kauppakamarin hallituksessa, eri keskusteluyhteyksissä sekä lopulta osastoittain järjestetyissä strategiatyöpajoissa. Lopullista muotoa hiottiin vielä verkkopohjaisen kommentointikyselyn avulla ennen varsinaista hyväksyntää.

Etelä-Savon olosuhteiden ja eteläsavolaisen elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen pyrkivä uusi strategia nojaa kahdelle jalalle. Toisessa linjataan vaikuttamistyön painopisteitä, toisessa asetetaan tavoitteita kauppakamarin palveluiden kehittämiselle. Mittarit strategian toteutumisen seurannan avuksi pyrittiin luomaan konkreettisiksi ja helposti mitattaviksi sekä vertailtaviksi vuosittain. Strategiasta johdetussa vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa linjataan konkreettisia toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi kunakin toimintavuonna.

Kauppakamarin vaikuttamistyössä valittiin seitsemän painopistealuetta, joiden puitteissa pyrimme jatkossa toimimaan aktiivisesti.

Nämä painopisteet ovat:

1) Työvoiman saatavuus ja osaaminen

2) Liikenne, maankäyttö, kaavoitus ja infrastruktuuri

3) Digitalisaatio ja tietoverkot

4) Vienti ja kansainvälistyminen

5) Yhteiskunta- ja ympäristövastuu

6) Seuraava yrittäjä- ja johtajasukupolvi

7) Elinkeinoelämämyönteinen päätöksenteko

Kauppakamariryhmän yhteisenä toimintatapana on jatkossa siirtyä vahvemmin perinteisestä edunvalvonnasta kohti ratkaisukeskeistä vaikuttamista. Pelkän kommentoinnin sijaan pyrimme tuomaan esiin kehittämisajatuksia ja avaamaan keskustelua.

Kauppakamarin hallitus vuodelle 2019 valittu

Puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Antti Lipsanen, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Pieksämäki.

Varapuheenjohtajina toimivat:
Toimitusjohtaja Ari Hämäläinen, Norelco Oy, Savonlinna (uusi vpj.)
Toimitusjohtaja Satu Lipsanen, Lipa-Betoni Oy, Naarajärvi
Myyntijohtaja Juha Putkonen, MPY Palvelut Oy, Mikkeli

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin:
Toimitusjohtaja Jari Himanen, Suur-Savon Osuuspankki, Mikkeli
Toimitusjohtaja Harri Kovanen, Piako Oy, Naarajärvi
Toimitusjohtaja Osku Nykänen, Mikkeli Siivotaan Oy, Mikkeli
Toimitusjohtaja Hannu Väänänen, Blue Lake Communications Oy, Savonlinna

Hallituksessa jatkavat:
Kauppaneuvos, toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen, Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli / Toimitusjohtaja Kristiina Ketomäki, Plastep Oy, Kuortti / Aluejohtaja Jari Kuosmanen, Kesko Oyj/Itä-Suomi, Jyväskylä / Toimitusjohtaja Kari Leinonen, Oy Vip Cruise Ltd, Savonlinna / Kuntayhtymän johtaja Jukka Mustonen, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinna / Toimitusjohtaja Nina Rasola, RL-Palvelut Oy, Mikkeli / Kunnanjohtaja Mervi Simoska, Juvan kunta, Juva / Senior Advisor Reijo Turunen, Asianajotoimisto Fenno Mikkeli Oy, Mikkeli / Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen, Suur-Savon Sähkö Oy, Mikkeli.