Etelä-Savon yritysten verojalanjälki kasvoi vuonna 2016


Maakunnan suurimmat verotuotot kertyivät teollisuudesta, kaupasta ja rakennusalalta, kun otetaan huomioon ennakonpidätykset palkoista, yhteisövero, työttömyysvakuutusmaksut ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Kaikkien eteläsavolaisten yritysten yhteenlaskettu verojalanjälki edellä mainittujen verojen ja tilitetyn arvonlisäveron perusteella oli lähes 400 miljoonaa euroa. Verojalanjälki kasvoi vuodesta 2015 noin 28 miljoonaa euroa.

Etelä-Savoon rekisteröidyistä yrityksistä yli 5 700 maksoi ja tilitti veroja vuonna 2016. Vuonna 2016 Etelä-Savossa oli noin 60 000 työllistä.

Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin Suuren Veroselvityksen alueellisesta kartoituksesta. Selvityksessä on tarkasteltu yritysten verojalanjälkeä eli yritysten maksamia ja tilittämiä veroja. Veroselvitys julkaistaan kokonaisuudessaan joulukuussa.

“Yritysten veronmaksua tarkastellaan julkisuudessa aivan liian suppeasti. Yritystoiminta tuottaa yhteisöveroon nähden moninkertaisen verokertymän. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jääkään yritysten kustannukseksi ja rasitteeksi, ne kiistämättä syntyvät yritystoiminnan seurauksena”, toteaa Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell.

”Etelä-Savossa väestötappio ja väestön vanheneminen johtaa väistämättä työllisten määrän vähenemiseen. Toisaalta yrittäjyydessä Etelä-Savo on asukaslukuun nähden ollut jo pitkään maan kärkipäätä ja yrittäjyys onkin viime vuosina ollut hienoisessa kasvussa. Yritysten maksamat verot tuovat alueen talouteen merkittävän panoksen. Siksi työllistämisen, kasvun ja investointien edellytyksiä täytyy edelleen parantaa. Etelä-Savossa työvoimapula on monilla aloilla hankaloittanut yritysten kasvua, toisaalta samaan aikaan työelämän ulkopuolella on huomattavan suuri joukko, vaikka tilanne onkin parantunut. Tähän on vakavasti kiinnitettävä huomiota myös eduskuntavaalikeskustelussa. ” Toteaa Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Teppo Leinonen.

Keskuskauppakamarin Suuri Veroselvitys julkaistaan kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2018.

Lisätiedot:

Ann-Mari Kemell, johtaja, Keskuskauppakamari: 09 4242 6217 / ann.mari.kemell@chamber.fi
Mauri Kotamäki, johtava ekonomisti, Keskuskauppakamari: 09 4242 6235 / mauri.kotamaki@chamber.fi
Teppo Leinonen, Etelä-Savon kauppakamari, 044 7700 592, teppo.leinonen@chamber.fi