CEO-JOKO2 -johtamiskoulutus

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika 07/02/2019 Koko päivä

Tapahtumapaikka
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Kategoriat


Ylimmän johdon käytännöläheinen johtamiskoulutus CEO-JOKO saa syksyllä 2018 jatkoa uuden toteutuksen merkeissä!

Ohjelma sisältää 9 lähiopetuspäivää sekä niiden välissä 2-3 roundtable -tyyppistä ohjattua pienryhmätapaamista osallistujien etukäteen esille nostamista teemoista. Lataa esite tästä.
Koulutuksen tarjoamat hyödyt:
 • välineitä liiketoiminnan kehittämiseen ja strategian kirkastamiseen sekä toiminnan johtamiseen strategialähtöisesti
 • digitalisaation mahdollisuudet kilpailuetuna ja toimintojen tehostamisessa
 • tietoa työelämän trendeistä ja muutoksista ja millaisia haasteita niistä aiheutuu johtamiselle
 • johtajana ja esimiehenä kehittyminen, itsensä johtaminen, henkinen ja fyysinen jaksaminen
 • lisää talousosaamista ja välineitä riskien hallintaan
 • taloudellista kannattavuutta verkostoja ja asiakkuuksia johtamalla

Koulutuspäivät ja niiden sisällöt:

 • 26.9.2018 Yrityksen kilpailuympäristö ja strategian laadinta
 • 17.10.2018 Strategian toteuttaminen ja johtoryhmätyöskentely
 • 15.11.2018 Itsetuntemus ja itsensä johtaminen tuloksenteon perustana
 • 12.12.2018 Ihmisten johtaminen – vaikuttamisen voima
 • 10.1.2019 Digitaalisuus tulevaisuuden mahdollisuutena ja kilpailuedun lähteenä
 • 7.2.2019 Asiakkuudet, kumppanuudet, verkostot
 • 7.3.2019 Johtajan talouslukutaito
 • 11.4.2019 Yritysjuridiikka
 • 16.5.2019 Tulevaisuuden liiketoimintaympäristöt, trendit ja näkymät

Koulutuksen hinta: 1 000 euroa ja tähän hintaan voi yrityksestä osallistua 1-2 henkilöä. Koulutus on Etelä-Savon ELY-keskuksen osarahoittama. Ohjelma toteutetaan yhdessä Etelä-Savon kauppakamarin kanssa.

Koulutus on täynnä!

Ota yhteyttä, kerromme lisää:
Eila Avelin, puh. 044 5050 404, eila.avelin@xamk.fi
Anne Gustafsson-Pesonen, puh. 040 8344217. anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi
Tiina Ylönen, puh. 044 732 1180, tiina.ylonen@kauppakamari.fi