Esimiehen työoikeudelliset velvollisuudet ja vastuut

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika 18/02/2020 09:00 - 16:00

Tapahtumapaikka
Mikkelin kesäyliopisto

Kategoriat


Koulutuksen järjestää Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä Etelä-Savon kauppakamarin kanssa.

24.09.2019 09:00 – 16:00
Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Tässä koulutuksessa päivität työoikeudellisen tietoperustasi ajan tasalle ja saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia muutoksia työoikeudellisessa sääntelyssä on tehty?
  • Millainen on esimiehen työoikeudellinen vastuu?

Koulutus on tarkoitettu yksityisellä ja julkisella sektorilla toimiville yrittäjille, esimiehille ja johtajille sekä luottamusmiehille.

Työoikeus on oikeudenala, joka koskettaa lähes koko aikuisväestöä. Työoikeuden kysymyksiin törmäämme eri työelämän rooleissa: mm. palkansaajina, yrittäjinä, esimiehinä, johtajina ja luottamusmiehinä.

Työoikeus laajalti säännelty ja jatkuvasti elävä oikeudenala. Työoikeuteen liittyvät kysymykset ja haasteet ovat kansainvälistyvässä yhteiskunnassa ja erityisesti taloudellisten kriisien myötä olleet esillä.  Perinteistä poikkeavat työvoiman käyttötavat ja työn tekemisen muuttuvat tavat ovat aiheuttaneet muutoksia työlainsäädäntöön.

Tässä koulutuksessa käsitellään kokeneen työoikeuden asiantuntijan johdolla työoikeudellista sääntelyä ja sen äskettäisiä muutoksia sekä viime aikaista oikeuskäytäntöä. Lisäksi perehdytään työnteon epätyypillisiin muotoihin, työntekijän ja esimiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, rekrytointiin ja syrjintäkieltoihin sekä työsopimuksen irtisanomiseen ja purkamiseen.

  • Työoikeudellinen sääntely ja sen äskettäiset muutokset
  • Työnteon epätyypilliset muodot
  • Rekrytointi työsuhteeseen ja syrjintäkiellot
  • Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa
  • Työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen
  • Esimiehen työoikeudellinen vastuu

Palvelussuhdeoikeuden professori emeritus Tarmo Miettinen, Oikeustieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.

265 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin, osallistumistodistuksen ja päiväkahvin. Etelä-Savon kauppakamarin jäsenille koulutuksen hinnasta 10 % alennus, muista mainita ilmoittautuessasi jäsenyydestä.

4.2.2019 mennessä: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi/koulutukset/esimiehen-tyooikeudelliset-velvollisuudet-vastuut

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 4.2.2020 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko koulutusmaksun.