Kauppakamarin Veropäivä


Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika 18/12/2018 09:00 - 16:00

Tapahtumapaikka
Xamk, Mikkelin kampus / Mikpolisali

Kategoriat


Kauppakamarin Veropäivässä saat jälleen tuoreimmat tiedot verotuksen ja kirjanpidon muutoksista!

Kauppakamarin Veropäivässä saat jälleen tuoreimmat tiedot verotuksen ja kirjanpidon tulevista ja vireillä olevista muutoksista.

Verotuksessa muutoksia on odotettavissa muun muassa tulolähdejakoon ja sijoitusten verokohteluun. Aina ajankohtaisena aiheena päivässä on henkilökuntaetuuksiin liittyvä verotus- ja oikeuskäytäntö. Lisäksi tarkastellaan keskeisimpien korkeimman hallinto-oikeuden päätösten ja keskusverolautakunnan ennakkoratkaisujen vaikutusta verolainsäädännön tulkintaan.

Ajankohtaista kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä osiossa käydään läpi haasteellisimpia asioita tilinpäätöksen laatijan näkökulmasta. Haasteelliseksi tilinpäätöksen laatiminen voi muodostua esimerkiksi silloin, kun yrityksen taloudellinen tilanne – kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus – on heikentynyt ja yrityksen kykyyn jatkaa toimintaa tulevaisuudessa sisältyy epävarmuustekijöitä. Lisäksi osiossa luodaan katsaus kirjanpitolautakunnan antamiin lausuntoihin ja selvitetään niiden vaikutusta tilinpäätöksen laatimiseen.


Päivän asiantuntijoina toimivat:

Veroasioista vastaava johtaja Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamarista ja KTL Risto Walden, Bilanssi Oy:stä.

OHJELMA

9.00 Tilaisuuden avaus, toimitusjohtaja Teppo Leinonen, Etelä-Savon kauppakamari


Uudistuva verolainsäädäntö – Budjettilait ja verouudistukset
Johtaja Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamari

Uudistuva verolainsäädäntö – Tulolähdejako

 • Keskeiset muutokset
 • Kiinteistöliiketoiminta
 • Käytännön vaikutukset
 • Holdingyhtiöt, kiinteistökonsernit, yleishyödylliset yhteisöt

Johtaja Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamari

11-11.15 Tauko

Verotuksen viimeaikaista oikeuskäytäntöä

 • Oikeustapausten merkittävyyden punnintaa
 • Yritysjärjestelyt
 • Yleishyödylliset yhteisöt
 • Osinko ja peitelty osinko
 • Lahja ja ansiotuloa?

Johtaja Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamari

12.15 – 13.15 Lounas

Henkilökuntaedut verotuksessa

 • Verovapauden edellytykset
 • Terveydenhuolto, henkilökunta-alennukset, lahjat ja virkistystoiminta
 • Vähäiset edut

KTL Risto Walden, Bilanssi Oy

14 – 14.30 Kahvi

Ajankohtaista kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
KTL Risto Walden, Bilanssi Oy 

klo 16 koulutuspäivä päättyy

 

HINNAT: kauppakamarin jäsenet 350 €, normaalihinta 450 €.
Hintoihin lisätään alv 24 %. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sekä ohjelman mukaiset tarjoilut. Laskutetaan koulutuksen jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN ma 10.12.2018 klo 12:00 mennessä: https://www.lyyti.in/Kauppakamarin_Veropaiva_0164

Yhteistyössä: