JC-KILTA – Nuorkauppakamarilaisten vastuullista vaikuttamista


Haku JC-Kiltaan on käynnissä nyt, hakuaikaa on 27.11.2019 saakka.

Etelä-Savon kauppakamarin JC-Kilta on tulevaisuuden tekijöiden kilta, joka koostuu maakunnan kolmen nuorkauppakamarin (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna) jäsenistä. Perusideana on, että JC-Kiltaan hakeutuneet nuorkauppakamarilaiset edustavat kiltaa jokaisessa valiokunnassa ja jokaisen osaston hallituksessa. Osastoja Etelä-Savon kauppakamarilla on Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. JC-Kiltalaisella on mahdollisuus osallistua kauppakamarin muuhun toimintaan, kuten kauppakamarin koulutuksiin ja tilaisuuksiin sekä päätöksentekoon. Kilta auttaa molempia järjestöjä vahvistamaan omaa toimintaansa. JC-Killan kautta kauppakamarin edunvalvontaan ja toimintaan saadaan tuoreita näkemyksiä. Killan avulla nuoremmilla taas on mahdollisuus oppia kokeneemmilta yritysjohtajilta. Killan toimesta voidaan myös tehdä omia tapahtumia/tempauksia/projekteja.

Lisätietoja valiokunnista löytyy täältä.

Mahdollisuus vaikuttaa

Osallistumalla ja olemalla aktiivinen tutustuu alueemme elinkeinoelämän vaikuttajiin ja päättäjiin sekä valiokuntatyöskentelyn kautta kiltalaiset voivat tuoda omia nuorten aikuisten ajatuksia esiin. Vaikutusmahdollisuudet maakunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan ovat
valiokuntatyöskentelyssä yksi keskeisistä asioista. Näihin kiltalaiset pääsevät antamaan oman panoksensa ja verkostoitumaan.

Mahdollisuus kouluttautua

Etelä-Savon kauppakamari järjestää vuosittain useita korkealaatuisia koulutuksia jäsenilleen ja näihin JC-Kiltalaisetkin ovat erittäin tervetulleita. Päivän tai parin mittaiset ajankohtaiskoulutukset ovat ammattitaitoisesti järjestetty ja samalla oivia tilaisuuksia verkostoitua. Kauppakamarin HHJ-
kurssi eli Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssi taas on pidempi koulutusrupeama, joka huipentuu HHJ-tenttiin Tampereella. HHJ:ssa oppii hyvää hallintotapaa ja vastuullista hallitustyöskentelyä käytännönläheisesti.

Hakuaika on nyt!

JC-Kiltaan haetaan seuraavalla kaksivuotiskaudelle (2020-2021) uusia tekijöitä nyt! Hakuaika on 27.11.2019 saakka. Jos kiinnostuit toiminnasta ja sinulla voisi olla annettavaa, kirjoita vapaamuotoinen hakemus viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä JC-Killan puheenjohtajalle Sanni Kirmaselle osoitteeseen sanni.kirmanen(a)jci.fi

Hakemuksesta tulee ilmetä:

  • Yhteystiedot: nimi, nuorkauppakamari, työnantaja ja –tehtävät, osoite, puhelin, sähköposti
  • Miksi juuri minä – tavoitteet ja valmiudet
  • Valmius osallistua valiokuntiin arkena päiväsaikaan sekä ajankäyttö JC-kiltatoimintaan
  • Mitä odotat toiminnalta ja mitä koet pystyväsi antamaan sille?

Killan uudet jäsenet valitsee nykyinen JC-Kilta ja valintaraadin puheenjohtajana toimii Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Teppo Leinonen. JC-Killan jäsenistä vaihtuu vuosittain puolet, jotta kaksivuotiskaudella on aina puolet ”uusia” ja puolet ”vanhoja” jäseniä.

Lisätietoja: JC-Killan puheenjohtaja Sanni Kirmanen
sanni.kirmanen(a)jci.fi