Kymppi – yhteisellä asialla!


Etelä-Savon kauppakamari käynnistää lokakuussa 2017 täysin uuden koulutus- ja kehittämisohjelman alueen yrityksille. Ohjelman tavoitteena on ensi sijassa lisätä yritysten tuottavuutta avainhenkilötoimintaa kehittämällä.

Kymppi on työntekijätason avainhenkilö, jonka työnantajan edustaja on valtuuttanut hoitamaan yrityksessä tiettyjä, yhdessä työantajan kanssa sovittuja asioita. Kymppi –nimikkeen sijasta yrityskohtaisesti voidaan käyttää myös muita nimikkeitä, esim. ryhmän vetäjä.

Kehittämisohjelma sisältää:

1) Kaikille osallistujayrityksille yhteisen koulutusohjelman, jolla lisätään Kymppien osaamista ja annetaan hyvät eväät Kymppinä toimimiseksi koko yrityksen hyväksi. Koulutuksen keskeisiä aihealueita ovat mm. tuottavuuden, tehokkuuden, projektitoiminnan, viestinnän ja taloudellisen ajattelun kehittäminen yrityksessä. Koulutusohjelman tarkempi sisältö rakentuu osin mukaan lähtevien yritysten tarpeiden mukaan.

2) Yrityskohtaisen kehittämisosuuden, jolla luodaan toimintamallit ja käytänteet yrityskohtaiselle Kymppitoiminnalle tai sen edelleen kehittämiselle.

Kehittämisohjelma toteutetaan ajalla 10/2017 – 5/2019.

Hyödyt yritykselle:
+ uusia työkaluja ja toimintamalleja johdon ja esimiestyön tueksi
+ viestintäkanava yrityksen johdon linjaamille strategioille ja liiketoiminnan kehittämispäätöksille
+ koulutettu osaaja tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun kehittämiseen
+ uusia vastuunkantajia yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen

Hyödyt Kympeille:
+ oman ammatillisen osaamisen laajentaminen
+ uusia, mielenkiintoisia tehtäviä ja vastuita yrityksessä
+ vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omassa työssä ja työryhmän toiminnassa
+ tietoisuuden lisääminen ja oman panoksen antaminen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä

Kehittämisohjelman hinta: 2000 €/yritys.

Hinta sisältää: yrityskohtaisen Kymppitoiminnan kehittämisen sekä Kymppi – yhteisellä asialla -koulutusohjelman kahdelle (2) henkilölle. Koulutusohjelmaan otetaan enintään 30 henkilöä, joten ole nopea!

Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset: Tiina Ylönen, 044 732 1180, tiina.ylonen@kauppakamari.fi

Yhteistyössä: VMK valmennus, Veli-Matti Kokkonen, 0440 199 000, veli-matti.kokkonen@vmkvalmennus.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Koulutus- ja kehittämisohjelmalle haetaan ESR-rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskuksesta, jonka vuoksi ohjelman toteutuminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä. Rahoituspäätöksen saaminen edellyttää yritysten ennakkositoutumista hankkeeseen.