Maan tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Etelä-Savon alueelta 5 hanketta


Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Etelä-Savon alueelta mukana ovat hankkeet VT5, VT13, VT14 ja Parikkalan rahanylityspaikka sekä 3h junayhteys Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin. Kauppakamarit muistuttavat listalla, että vientireittien sujuvuus ja työssäkäynti kärsii, mikäli luvattu rahoitustason nosto lykkääntyy.

”Valtatie viiden perusparannus on edennyt vaiheittain ja nyt työn alla on Etelä-Savolle erittäin tärkeä Mikkeli-Juva parannus. Vitostien varren maakunnissa selkeänä tavoitteena on vitostien ympärivuotinen 100km/h. Vitostien ohella valtateiden 13 ja 14 parantaminen sekä Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen kansainväliselle liikenteelle tukevat alueen taloudellista kehitystä ja laajasti. Metsäteollisuuden raaka-aineen saatavuutta sekä matkailua ja vapaa-ajan asumista tukee puolestaan alemman tieverkon riittävän hyvä kunto, joka tällä hetkellä on monilta osin sietämättömän huono.

Porvoon ja Kouvolan sekä Helsinki-Vantaa lentoasemalle ulottuva nopea itärata tukisi puolestaan nopean ja päästöttömän raideliikenteen edellytyksiä. Savon- ja Karjalan radan liikenteen kulkeminen tätä reittiä palvelisi jopa 1,5 miljoonan ihmisen liikkumisen tarpeita. Näiden hankkeiden avulla Etelä-Savon ja muun Itä-Suomen saavutettavuus sekä olosuhteet asumisen- ja elinkeinoelämän entistä myönteisemmälle kehitykselle olisivat pitkäksi aikaa turvatut.” Toteaa Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Teppo Leinonen.

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista Suomen eri alueiden pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päättäjille.

“Kauppakamarien liikennehankelistauksessa on monia hankkeita, joilla vastataan liikenteen päästövähennystavoitteisiin ja yritysten kuljetustarpeisiin. Esimerkiksi raideyhteyksien kehittäminen vaatii hallitukselta pitkänäköisyyttä, sillä valmistelusta ja kaavoituksesta voi olla pitkä matka siihen, että saadaan valmista jälkeä. Lista onkin erityisen ajankohtainen nyt, kun liikenteen runkoverkkoa ja 12-vuotista ohjelmaa pohditaan”, toteaa listaa koonnut Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario.

Saarion mukaan on koko Suomen etu, että bruttokansantuotteen ainesosat, raaka-aineet ja valmiiden tuotteiden kuljetusketjut liikkuvat liikenneverkossa sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Suomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin monella keskeisellä kilpailijamaalla. Hyvillä liikenneyhteyksillä on ainakin osittain mahdollista kompensoida etäisyyksien aiheuttamaa haittaa kilpailukyvylle.

“On todella huolestuttavaa, että vientireittien sujuvuus on vaarassa heikentyä rahoitustason heittelehtimisen vuoksi. Puolueiden keväällä lupaamaa 300 miljoonan euron lisärahoitusta väylien kuntoon ei saa unohtaa tai siirtää tulevaisuuteen. Infran tasossa Suomi jää aina Ruotsista jälkeen, mikäli rahoitus ei ole riittävää edes väylien kunnon tai turvallisuuden ylläpitämiseen”, Saario toteaa.

Lisätietoja:

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2018

Teppo Leinonen, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja
teppo.leinonen@kauppakamari.fi, p. 044 7700 592

Kaisa Saario, Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija
kaisa.saario@chamber.fi, p. 040 5613 597