Miten yritys voi hyötyä EU:n kauppasopimuksista?


EU:n noin 60 kauppasopimusta alentavat useimpien tuotteiden tullit joko nollaan tai huomattavasti alle WTO:n yleisen tason.

Tullinalennusten hyödyntämiseksi tuotteen on täytettävä kolme ehtoa:
1. Se kuuluu EU:n kauppasopimuksen piiriin.
2. Se on valmistettu EU:ssa tai sopimuskumppanimaassa.
3. Siitä on tehty alkuperäilmoitus.
Lähde: https://kauppapolitiikka.fi/kauppaneuvottelut/kaikki-irti-kauppasopimuksista/

Ohje:
Suomeksi:  Miten yritykset voivat hyödyntää EU:n kauppasopimuksia? (liitteenä ovat samat ohjeet ruotsiksi ja englanniksi)
Ruotsiksi: http://www.formin.fi/public/default.aspx?nodeid=50085&contentlan=3&culture=sv-FI
Englanniksi: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=362481&nodeid=50085&contentlan=2&culture=en-US

Market Access Database (MADB) – Vienti EU:sta – mitä yrityksen tulee tietää:

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/viennin-etuuskohtelut#

EU:n ja Kanadan välinen kauppasopimus CETA
EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus (CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement) allekirjoitettiin 30.10.2016. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti pääosiltaan EU:n ja Kanadan välisessä kaupassa 21.9.2017 lähtien. ​

CETA-esite

Kanadaan EU:n alkuperätuotteita vievien yritysten kannattaa rekisteröityä heti REX-tietokantaan
http://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kanadaan-eu-n-alkuperatuotteita-vievien-yritysten-kannattaa-rekisteroitya-heti-rex-tietokantaan

EU:n ja Singaporen välinen kauppasopimus

EU:n ja Vietnamin välinen kauppasopimus

Ulkoministeriön esite EU:n ja Vietnamin välisestä kauppasopimuksesta (pfd, 583 KB)

Japani ja EU saivat neuvottelut vapaakauppasopimuksesta valmiiksi

https://yle.fi/uutiset/3-9968113
https://kauppapolitiikka.fi/kauppaneuvottelut/vapaakauppa-eu-japani/
https://kauppapolitiikka.fi/markkinat/jalansijaa-japanista/

EU:n käynnissä olevat kauppasopimusneuvottelut
EU:n kauppapoliittinen asialista on asiallisesti ja maantieteellisesti tarkastellen hyvin laaja. Monenkeskisten neuvottelujen ohella EU:lla on laaja alueellisten ja kahdenvälisten kauppajärjestelyjen verkosto, jota kehitetään monenkeskisen järjestelmän rinnalla. Myös EU:n kahdenvälisillä suhteilla tärkeiden kauppakumppaneiden kanssa on merkittävä rooli EU:n kauppapolitiikassa. Monenkeskiset neuvottelut ovat aina olleet Suomelle ensisijaisia. Maailman kauppajärjestön WTO:n Dohan kierroksen pitkittyessä kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten merkitys on kuitenkin kasvanut. Alueelliset ja kahdenväliset järjestelyt täydentävät WTO:n sopimuksia.
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49683&contentlan=1&culture=fi-FI

 

Kooste: yhteyspäällikkö, kansainväliset asiat Anne Hatanpää, Keskuskauppakamari