Osaavaa työvoimaa Etelä-Savoon!


Tuo otsikossa mainittu tavoite on kirjattu monen organisaation tavoitteeksi, niin myös Etelä-Savon kauppakamarin ykköstavoitteeksi. Koulutusvaliokunta tukee omalla työllään ja panoksellaan tämän tavoitteen toteutumista kokoamalla eri toimijat saman pöydän ääreen ja vaikuttamalla sidosryhmiin aktiivisesti.

Samaan aikaan, kun Etelä-Savon asukasmäärä jatkaa laskuaan, koetaan alueella merkittävää työvoimapulaa. Uusia tekijöitä olisi löydyttävä kaupan ja teollisuuden palvelukseen, muuten negatiivinen kierre vain vahvistuu ja lopputulos on elinkeinoelämän kannalta todella huono. Brittiläinen miljardööri Richard Branson on todennut asian ytimekkäästi: ”Business is People”; tuohon ei ole mitään lisättävää, juuri näinhän asia on. Tämän asian viestiminen laajasti eri päättäjien keskuuteen onkin oltava tavoitteena Koulutusvaliokunnan työssä vuodelle 2020 – yleinen negatiivinen trendi on saatava poikki ja päättäjien osa-optimointi päätöksenteossa saatava loppumaan.

Etelä-Savon Maakuntaliitto on koonnut Osaamisstrategiatyössään eri koulutukselliset toimijat saman pöydän ääreen ja Etelä-Savoon on synnytetty uusi Osaamisstrategia. Prosessin aikana eri koulutustoimijat ovat tutustuneet toisiinsa ja kokoontuneet saman pöydän ääreen tuomaan näkökulmia eri osista Etelä-Savoa. Tämä prosessi toimii hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä, mitä Koulutusvaliokunta tervehtii ilolla ja kannustaa jatkossakin samanlaiseen yhteistyöhön. Mutta ei vain koulutustoimijat keskenään, vaan yrityselämä kehittämistyöhön tiiviisti mukaan kertomaan toiveistaan, vaatimuksistaan ja näkymistään lähitulevaisuuteen ja kauemmaksikin. Kaiken kaikkiaan monia alueita, myös Etelä-Savoa, vaivaa fragmentoituminen, pirstoutuminen omiin mikromaailmoihin, oma ”totuus” on naapurin tilannetta ja olosuhdetta aidompi ja merkittävämpi.

Rinteen / Marinin hallitusohjelma painottaa koulutuksen merkittävyyttä alueiden ja koko Suomen selviytymisessä lähivuosina. Tiedetään, että varhainen syrjäytyminen työmarkkinoilta aiheuttaa eri arvioijien mukaan 1,0-1,5 miljoonan euron kustannuksen yksilöä kohden. Suomella ja Etelä-Savolla ei ole tähän varaa, mahdollisimman moni yksilö on saatava työmarkkinoiden ja yhteiskunnan käyttöön. Tuoreiden tutkimusten mukaan vain perusasteen tutkinnon suorittaneista alle 25-vuotiaista henkilöistä peräti 40 % on työmarkkinoiden ulkopuolella. Koulutus ja kouluttautuminen todella kannattaa ja on parasta ”lääkettä” yksilö- ja yhteiskuntatasolla.

Etelä-Savon vetovoimaisuuteen asuin – ja opiskelupaikkakuntana vaikuttaa eniten koulutustarjonta. Etelä-Savo sai aikaisen joululahjan Savonlinnan seudulle uusien XAMK-ammattikorkeakoululle myönnettyjen aloituspaikkojen muodossa. Savonlinnan kampus sai yhteensä 150 uutta aloituspaikkaa ja arvioidaan, että tämän päätöksen myötä aktiivinen ”opiskelijapöhinä” palaa Savonlinnan katukuvaan. Odotukselle on katettakin, saadut uudet tutkintokoulutukset ovat vetovoimaisia ja jopa harvinaisia: turvallisuusalan tradenomi, kouluhyvinvointiin suuntautuva sosionomi sekä liikunnanohjaajan amk-tutkinto. Muiden koulutuksen järjestäjien on rakennettava sujuvat opintopolut näihin tutkintoihin, tämä työ onkin jo alkanut.

Yliopistojen rooli Etelä-Savossa on liian vaatimaton. Tutkimuksissa on todettu, että alueiden vetovoimaisuus korreloi suoraan tarjolla olevan koulutustarjonnan kanssa. Yliopistoja olisi houkuteltava laajemmin koko Etelä-Savoon perustamaan esim. työelämäprofessuurejaan Mikkeliin ja Savonlinnaan. Elinkeinoelämä olisi varmasti mielellään tukemassa tämänkaltaista kehitystä, nämä operaatiot ovat juuri niitä pito- ja vetovoimatekijöitä, joilla negatiivinen yleiskehitys käännettäisiin jälleen positiiviseksi. Parikkalaan avattava uusi rajanylistyspaikka vuonna 2024 voisi olla tässäkin asiassa hyvä veturi, miten se tulee muuttamaan Etelä-Savoa ja koko Saimaan aluetta?

Koulutusvaliokunta ei halua toimia yksinään omana fooruminaan, yhteistyötä eri valiokuntien kesken on tiivistettävä. Puhummehan samoista asioista eri näkökulmista katsoen. Liikenteellinen saavutettavuus on olennainen asia koulutustarjontaa kehitettäessä, kaupan ja teollisuuden ääntä on kuunneltava Koulutusvaliokunnan toiminnassa jne. Tiivistyvä yhteistyö Etelä-Savon kauppakamarin sisällä ja luonnollisesti kaikkien ulkoisten sidosryhmien kanssa on Koulutusvaliokunnan agendalla vuodelle 2020.

Kiittäen hyvästä yhteistyöstä vuonna 2019, Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta 2020 toivottaen!

Jukka Mustonen
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
Itä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja
Ammattiopisto SAMIedun rehtori