Suomalaisten yritysten johtajat mittasivat hallitustyötaitonsa 20. kerran HHJ-tutkinnossa


Nyt HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittaneita on Suomessa yhteensä 3 059.

”Tämän kevään tutkinto oli kahdeskymmenes ja kaikissa niissä paras saavutettu pistemäärä on 59, johon on yhteensä yltänyt kahdeksan henkilöä. Vieläkään kukaan ei ole saavuttanut 60 pistettä eli vastannut kaikkiin monivalintakysymyksiin oikein. Tänä keväänä peräti viisi henkilöä sai 59 pistettä!”, HHJ-rehtori Juha Koski onnittelee.

Etelä-Savon kauppakamarin alueelta kuusi osallistujaa läpäisi tutkinnon loistavin pistein. Kysyimme heiltä kokemuksia HHJ-kurssita sekä -tutkinnosta.

”Kurssi selkeytti hallituksen ja toimivan johdon rooleja ja vastuuta. Ymmärrän paremmin hallitustyön ja oikeanlaisen hallituskokoonpanon merkityksen yrityksen strategiassa kasvun- ja kehittämisen tiellä.” Kirsi Kosunen toteaa.

Hyväksytty hallituksen jäsen –koulutuskokonaisuus on erittäin hyvä tapa lähteä tarkastelemaan oman yrityksen toimintaa, onpa roolina omistaja, hallituksen jäsen, johtoryhmä tai toimitusjohtaja.

”Vaikka itse olen hallintoa kouluttanutkin ja konsultoinut vuosia, niin oli ilo havaita kuinka oivaltavaa ja omaa osaamista tukevaa kokemusta rikkaampi olen koulutuksen jälkeen. Lakipykälät ja hyvähallintotapa ovat asioita, joita on jatko-opiskeltava jatkuvasti.  Strategiset kysymykset puolestaan muuntuvat ajassa ja talouden hallinta on tasapainoilua. Muiden kokemusten kuuleminen oli varsin opettavaista.” kertoo toimitusjohtaja Riitta Paasivuori Mikkelin Kotikaari ry:stä, joka on suorittanut HHJ-kurssin, -puheenjohtajakurssin sekä -tutkinnon.

Heti HHJ-kurssin jälkeen Paasivuori tarkasteli oman organisaation hallitustyöskentelyä ja odottaa tulevaisuudessa ”Ajassa elävää, nautinnollista, haastavaa ja oivaltavaa hallitustyöskentelyä”.

Kurssilta saa hyvän kokonaiskuvan hallitustyöskentelyn, jonka vuoksi tutkinnon suorittaneet suosittelevat kurssin käymistä vähintään yhdelle hallituksen jäsenelle. Lisäksi HHJ-koulutuksia suositeltiin erityisesti kuntapoliitikoille ja kunnissa sekä kuntayhtymissä työskenteleville, erilaisten hallinnollisten ”kömmähdysten” välttämiseksi.

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan kevään 2017 HHJ-tutkintoon ilmoittautui jopa 339 henkilöä, joista 291 palautti ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät hyväksytysti suoritti 289 henkilöä, jotka saivat kutsun tutkintopäivään. Tutkintopäivään osallistui niin ikään ennätysmäärä eli 282 henkilöä. Tutkinnon suoritti hyväksytysti 249 henkilöä.

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimitystä. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua, pitää suorittaa HHJ-kurssi. Etelä-Savon kauppakamari järjestää seuraavan HHJ-kurssin syyskuussa (1.9.2017 alkaen) ja HHJ-puheenjohtajakurssin syksyllä. Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kaksi kertaa vuodessa Tampereella. Seuraava tutkinto järjestetään 6.11.2017.