Syyskokoustiedote


Etelä-Savosta nopeiden tietoverkkojen kärkimaakunta

Tietoverkkoyhteyksien merkitys liiketoiminnassa ja kuntien kilpailukykytekijänä kasvaa rajusti tulevina vuosina. Käytännössä kaikilla toimialoilla tämä kysymys on toiminnan edellytysten kannalta ratkaiseva. 5G verkot ja nopeat valokuituyhteydet nousevat välttämättömyydeksi tulevina vuosina. Jotta Etelä-Savo pystyy ylläpitämään kilpailukykyä ja vetovoimaa ja suhteessa muihin alueisiin, on nopeasti tehtävä kattavia toimintasuunnitelmia ja konkreettisia toimenpiteitä nopeiden verkkojen peittävyyden edistämiseksi. Jälkeen muista alueista ei voi missään olosuhteissa jäädä.

Etelä-Savossa on monilla toimialoilla ollut positiivinen vire, mistä omalta osaltaan kertoo sekä haasteet työvoiman saatavuudessa että edellisenä vuonna 18 % kasvanut yhteisöverotuotto. Jotta positiivinen vire ei hyydy, on aktiivisesti pyrittävä luomaan uutta kilpailukykyetua Etelä-Savoon ottamalla selkeästi katse pitkälle eteenpäin. Rakentamalla Etelä-Savoon maan kattavin ja nopein tietoliikenneyhteyksien kokonaisuus tuodaan maakunta vahvasti kartalle paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti. Maailmalta on erinomaisia esimerkkejä siitä, että rohkeat panostukset nopeisiin yhteyksiin on synnyttänyt vahvoja alueellisia yrityskeskittymiä itseään ruokkivalla syklillä. Samassa yhteydessä on turvattava ICT alan osaajien riittävä saatavuus edistämällä koulutusta mm. tietoverkko- ja sovelluspuolella.

Etelä-Savon rooli vahvana vapaa-ajan asumisen maakuntana mahdollistaa nopeiden ja kattavien tietoverkkojen kehittämisen myötä myös vapaa-ajan asukkaiden ja heidän yritystoimintansa hyödyntämisen maakunnan kehittymisessä. Tällöin oleskelua vapaa-ajan asunnolla voidaan nykyisestä huomattavasti pidentää ja tehdä kannattavaksi jopa yritystoiminnan siirtäminen Etelä-Savoon.

Kauppakamari kannustaa kaikkia alueen toimijoita ottamaan nopeiden tietoverkkoyhteyksien edistämisen keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi ja osallistumaan kaikkeen yhteistyöhön, joka edistää sen tavoitteen saavuttamista, että Etelä-Savo voi ilmoittaa olevansa nopeiden tietoverkkojen kärkimaakunta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Teppo Leinonen
p. 044 770 0592
teppo.leinonen@chamber.fi

Hallituksen puheenjohtaja
Antti Lipsanen
p. 040 300 0506
antti.lipsanen@lipsanen.com