Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain

vuonna 2016 (1-6)


Tavaraviennin arvo kasvoi vain viidessä maakunnassa alkuvuonna

Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin
ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 25,7 miljardia euroa ja
tavaratuonnin arvo 26,7 miljardia euroa. Viennin arvo laski viisi prosenttia ja tuonnin arvo
prosentin vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Maakunnittain tarkasteltuna1 viennin arvo nousi Tullin ennakollisten tietojen mukaan vuoden
ensimmäisellä puoliskolla euromääräisesti eniten Keski-Suomessa, 52 miljoonaa euroa (+5
%). Vienti kasvoi Kanta-Hämeessä 32 miljoonaa euroa (+5 %) ja Pohjois-Savossa 16
miljoonaa euroa (+3 %). Vienti nousi aavistuksen Etelä-Savossa ja Kainuussa. Muissa
maakunnissa viennin arvo joko laski viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tai
säilyi viime vuoden tasolla.

Viennin arvo laski maakunnista eniten Satakunnassa, jossa pudotusta kirjattiin 15
prosenttia, 266 miljoonaa euroa. Myös Pohjanmaalla laskua tuli 15 prosenttia, eli viennin
arvo oli 245 miljoonaa euroa viime vuotta pienempi. Sekä Kymenlaaksossa että Varsinais-
Suomessa viennin arvo laski kahdeksan prosenttia. Uudellamaalla viennin arvo pieneni 144
miljoonaa euroa, laskua kaksi prosenttia viime vuodesta.

Maakuntien osuudet Suomen kokonaisviennistä muuttuivat vain muutamia prosentin
kymmenesosia vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna viime vuoteen.
Uudenmaan osuus Suomen tavaroiden kokonaisviennistä säilyi suurin piirtein viime vuoden
tasolla, 31 prosentissa. Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen osuudet olivat yhdeksän
prosenttia, Pirkanmaan osuus hieman alle kahdeksan prosenttia.

Uudenmaan osuus koko tavaratuonnin arvosta oli 62 prosenttia kuluvan vuoden
ensimmäisellä puoliskolla. Maakunnan yritysten tuonnin arvo nousi kaksi prosenttia, ja
osuus kokonaistuonnista kasvoi reilun prosenttiyksikön verrattuna viime vuoden
ensimmäiseen puoliskoon. Tuonnin arvo kohosi prosentuaalisesti eniten Kainuussa (+86
%). Tuonti kasvoi myös selvästi Pirkanmaalla (+11 %) ja Pohjanmaalla (+9 %). Tuonti laski
eniten Kymenlaaksossa (-19 %), Satakunnassa (-18 %), Etelä-Karjalassa (-16 %) ja Lapissa
(-16 %).
<lue lisää>