Tervehdys JC-Killalta ja Team Futurelta!


Kauppakamarit ja Nuorkauppakamarit ovat nimiyhtäläisyyksistään huolimatta täysin erillisiä organisaatioita. Suomalaisen nuorkauppakamaritoiminnan 60-vuotisjuhlassa vuonna 2017 kuulimme Suomen Nuorkauppakamarit ry:n perustajajäsenen tarinan perustamisajoilta, jolloin perustajat olivat marssineet Keskuskauppakamarin juttusille ja pyytäneet lupaa käyttää kauppakamaria osana nimeämme. Lupa myönnettiin ja siitä asti nämä kaksi organisaatiota ovat toimineet omilla tahoillaan parantaakseen suomalaista elinkeinoelämää ja arkea.

Osittain yhteisistä tavoitteista huolimatta kauppakamareiden ja nuorkauppakamareiden välinen yhteistyö ei joka puolella Suomea ole erityisen aktiivista. Onneksemme Etelä-Savossa juhlistetaan ensi vuonna kauppakamarin ja maakunnan nuorkauppakamareiden välisen yhteistyön, JC-Killan, jo kymmenvuotista taivalta. JC-Kilta kokoaa yhteen Pieksämäen, Savonlinnan ja Mikkelin nuorkauppakamareiden jäseniä yhteiseen Etelä-Savon kauppakamarin alaiseen toimielimeen ja killan jäsenet edustavat nuorkauppakamarilaisia Etelä-Savon kauppakamarin osastojen hallituksissa sekä valiokunnissa ja muissa työryhmissä. JC-Killan kautta tarjoutuu mahtavia keskustelun ja yhteistyön paikkoja niin kiltalaisille kuin muillekin kauppakamarin aktiiveille.

JC-Killan vastuulla on myös kauppakamarin Team Futuren koordinoiminen. Team Futuren tehtävänä on omalta osaltaan pohtia Etelä-Savon maakunnan tulevaisuutta ja etsiä keinoja maakunnan elävöittämiseen.

Tulevaisuuden näkemykset Team Futuren silmin 

Tulevaisuusbarometrin (Sitran selvityksiä 147, maaliskuu 2019; Mikko Dufva, Paula Laine, Jenna Lähdemäki-Pekkinen, Pinja Parkkonen ja Katri Vataja) tulosten perusteella voi todeta, että tulevaisuus kiinnostaa lähes kaikkia suomalaisia. Samaa mieltä väitteestä “Tulevaisuus kiinnostaa minua” on 88 prosenttia. Tulevaisuutta yritetään ennustaa parhaamme mukaan. Ennustamiseen pyritään muun muassa tekemällä johtopäätöksiä nykyisistä teknologisista, taloudellisista tai sosiaalisista kehityssuunnista. Suomessa tulevaisuuden päätöksentekoa hoitaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, sen tutkimusta Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja kansalaistoimintaa Tulevaisuudentutkimuksen seura.  

Meidän on nähtävä ja tunnistettava tulevaisuuteen vaikuttavia trendejä. Tulevaisuus ei vain tapahdu itsestään, vaan voimme vaikuttaa siihen. On arvioitava kehityskulkujen vaikutuksia omaan toimintaan. Kun suunta on selvä, on aika kuvata visio, keskustella siitä ja tunnistaa tarvittavia ratkaisuja. Tulevaisuus ei vain tapahdu, se tehdään. 

Team Futuren työryhmässä valitsimme kolme aihealuetta YK:n Kestävän kehityksen tavoitteista, Agenda2030 -toimintaohjelmasta, joihin haluamme Etelä-Savon alueella keskittyä. Tärkeimpinä aihioina nousivat 4. Hyvä koulutus, 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä 12. Vastuullista kuluttamista.  Olemme erityisen kiinnostuneita Etelä-Savon tarjoamista koulutusmahdollisuuksista ja haluamme edistää kattavien tietoliikenneyhteyksien rakentamista koko maakunnan alueelle.

Meillä on monenlaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tärkeintä on muistaa, että tulevaisuus ei vain tapahdu itsestään, vaan voimme vaikuttaa siihen! 

Pekka Lipsanen                           Sanni Kirmanen
Team Future                                JC-Kilta
puheenjohtaja                             puheenjohtaja