Terveisiä Teollisuusvaliokunnasta!


Etelä-Savon kauppakamarin teollisuusvaliokunta on toiminut aktiivisesti myös vuonna 2019. Olemme tehneet vierailuja seudun teollisuuslaitoksiin ja vähän kauemmaskin, olemme saaneet kokemusta ja näkemystä siitä, miten erilaisia yritykset ovat ja silti haasteet ovat monelta osin yhteisiä.

Eteläsavolaisella teollisuusyrityksellä on toki paljon samanlaisia haasteita kuin teollisuudella ylipäätään:

Kilpailutilanne on globaali ja ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Voimakkaasti etenevä kaupungistuminen nimenomaan kasvukeskuksiin tuo vielä ihan omat haasteensa työvoimakysymyksiin.

Toisaalta voidaan aina miettiä onko kaupungistuminen luonnonlaki vai voidaanko toisia näkökulmia voimakkaasti esille nostamalla luoda myös toinen linja. Voisiko vielä vahvemmin viestimällä edullisemmista teollisuus-ja asuinkiinteistöistä ja esim halvemmasta asumisesta luoda uusia mahdollisuuksia yritysten ja ihmisten sijoittumiseen?  Erityisesti toisin esiin sitä, että eteläsavolaiset toimivat reilusti ja vastuullisesti. Se jos mikä on iso asia tässä voimallisten ympäristö- ja eettisyyskysymysten maailmassa. Työntekijöistä kilpaillaan jo nyt ja siitä kilpailusta reilusti toimivalla ja henkilöstöstä huolta pitävällä yrityksellä on parempi sauma selvitä voittajana.

Yritysten on tänä päivänä seurattava vahvasti ympäröivän maailman tapahtumia ja hankittava valmiuksia vastata uudistuviin tarpeisiin. Tässä meillä on hyvänä apuna alueen koulutusverkosto sekä kehitysyhtiön väki. Digitaalisuus, verkostoituminen, palvelumuotoilu, osaamisen laajentaminen – näissä ja monissa muissa asioissa eteläsavolaiset teollisuusyritykset ovat vahvasti ajan hermolla. Sen sijaan, että keskitymme kovasti haasteisiin ja ongelmiin, olisi sinnikkäästi haettava mahdollisuuksia ja tuotava esiin kaikkea sitä hyvää jota meillä täällä jo on!

Voidaksemme yhä paremmin kehittyä ja kilpailla, olisi meidän hyvä edelleen verkostoitua keskenämme enemmän. Tähän mm. kauppakamarin tilaisuudet ja toiminta antavat hyviä mahdollisuuksia.

Tutustutaan ja opitaan toisiltamme!

Kristiina Ketomäki
Teollisuusvaliokunta
puheenjohtaja