Yhteiskuntavastuu ja sääntely


TEM on julkaissut katsauksen ”Yhteiskuntavastuu ja sääntely – Katsaus yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviin sääntelykehityskulkuihin eri puolilla maailmaa II”.

”Selvityksen tavoitteena on antaa kattava kokonaiskuva yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvistä viimeaikaisista sääntelykehityskuluista eri puolilla maailmaa. Lainsäädäntökehitysten lisäksi selvityksessä käsitellään myös oikeudellisesti sitomatonta soft law -sääntelyä. EU:n ja Suomen lakimuutosten lisäksi muiden maiden kansalliset lakimuutokset voivat vaikuttaa globaaleilla markkinoilla toimiviin suomalaisiin yrityksiin.

Viimeaikaisissa lainsäädösprojekteissa korostuu raportointivelvoitteiden asettamisen kautta pyrkimys ennaltaehkäistä yritysten toiminnan aiheuttamia talous-, ihmisoikeus- ja ympäristörikkomuksia. Veronkierron estämistä koskevaa sääntelyä on viety nopeasti eteenpäin vuoden 2016 aikana niin OECD:ssa kuin EU:ssa. Ihmisoikeuksien osalta etenkin huolellisuusperiaate on herättänyt paljon keskustelua YK:ssa, OECD:ssa, EU:ssa ja kansallisesti. OECD on julkaissut muutamia toimialakohtaisia oppaita huolellisuusperiaatteen noudattamisesta tuotantoketjuissa. Varsinkin Ranska on keskittynyt ajamaan huolellisuusperiaatteeseen liittyvän sääntelyn lisäämistä. Lisäksi konfliktimineraalien tuontia on rajoitettu EU:ssa ja Yhdysvallat on kieltänyt lapsi- ja pakkotyöllä tuotettujen tavaroiden maahantuonnin.

Yhteiskuntavastuu on vahvistanut jalansijaansa globaalissa taloudessa, mikä näkyy paitsi sääntelyn lisäämisenä myös EU:n uudessa kauppastrategiassa, johon yhteiskuntavastuu on ensimmäistä kertaa luettu mukana. EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen TTIP-vapaakauppasopimukseen neuvotellaan parhaillaan yhteiskuntavastuutoimien mukaanlukemista. Näyttääkin siltä, että yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvän pakottavan ja vapaaehtoisen sääntelyn lisääntyessä kansainvälisesti suomalaistenkin yritysten on enenevässä määrin huomioitava vastuullisuutensa menestyksensä takaamiseksi.

Katsaukseen pääset tästä.

Etelä-Savon kauppakamari järjestää keväällä Yhteiskunta- ja yritysvastuusta koulutusohjelman (YYVA), jossa perehdytään yhteiskunta- ja yritysvastuuseen pk-yritysten näkökulmasta – lisätietoja tulosssa! Lue lisää koulutusohjelmasta täältä.