Yhteistyökykyinen Etelä-Savo on sen asukkaiden ja yritysten paras turva


Johtuneeko maakuntauudistuksen venymisestä, kun Etelä-Savon maakunnan hajottamiseen pyrkiviä voimia on jälleen aktivoitunut erinäisissä keskusteluissa ja kirjoituksissa. Viimeisimmän avauksen tekee Länsi-Savon sunnuntaina 27.1.2019 julkaisemassa mielipidekirjoituksessaan Jorma Tuukkanen esittäessään vahvempaa Keski-Savoa. Vaikka Tuukkasen tekstissä on sellaisiakin asioita, joista voi hyvällä syyllä olla samaa mieltä, on syytä kuitenkin korjata muutamia selkeitä asiavirheitä ja väärinymmärryksiä.

Tuukkanen kirjoittaa, että olisi olemassa jonkinlainen Mikkelin alueen kauppakamari, joka antaisi määräyksiä Keski-Savon suuntaan. Etelä-Savossa toimii maakunnallinen Etelä-Savon kauppakamari, joka koostuu Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan alueiden osastoista. Etelä-Savon kauppakamarin puheenjohtajana toimii Antti Lipsanen Pieksämäeltä ja puheenjohtajuus kiertää osastojen välillä kolmen vuoden rytmissä. Kauppakamarin muu hallitus koostuu sekin eri puolilta maakuntaa tulevista jäsenistä. Kauppakamarin uuden yhdessä jäsenten kanssa viime vuoden aikana laaditun strategian puitteissa ja päivitetyn johtosäännön myötä alueella toimivien kauppakamariosastojen roolia on vahvistettu. Strateginen kokonaistavoite on Etelä-Savon menestyksessä. Lisäksi on todettava, että Pieksämäen ja Varkauden kauppakamarit tekevät jo tällä hetkellä hyvin toimivaa ja kannatettavaa yhteistyötä talousalueen yhteisissä kysymyksissä. Maakunnallinen kauppakamari luo lisäksi mahdollisesti perustettaville uusille maakunnille luontevan yhteistyökumppanin yhdessä muiden maakunnallisten elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

Viitostien osalta Viitostie ry, jossa mukana on alueen kauppakamarien, kuntien ja sidosryhmien edustajia tekee viitostien osalta hyvää ja tiivistä sekä valtakunnallisestikin kiitosta saanutta edunvalvontaa. Ääneen lausuttuna tavoitteena on koko tien ympärivuotinen 100km/tunnissa. Saimaan matkailu puolestaan on ehkä vahvemmin kuin koskaan aiemmin toiminut Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueella yhteistä Saimaa brändiä rakentaen. Pohjois-Savokin on tähän yhteistyöhön osoittanut kasvavaa kiinnostusta.

Etelä-Savolla on maakuntana paljon potentiaalia. Metsistä ja elinkeinotoiminnasta syntyvä varallisuus on tukemassa alueen elinvoimaa. Matkailun ja vapaa-ajan asumisen vaikutus tekee maakunnasta kokoaan suuremman, ylläpitäen kattavaa palvelurakennetta myös harvaan asutummilla alueilla. Vapaa-ajan asunnoilla vietetään jo nyt keskimäärin lähes 100 vrk vuodessa. Digitalisaation myötä tämä voi olla jopa lisääntymään päin samalla kun monilla toimialoilla sijainnin merkitys vähenee. Tämä kehitys tekee Etelä-Savosta kiinnostavan vaihtoehdon yrityksen sijaintipaikaksi, kunhan huolehdimme liikenne- ja tietoliikenne yhteyksien toimivuudesta, koulutuksesta ja työvoiman riittävästä saatavuudesta.

Väestön vanheneminen ja väheneminen on vakava ongelma, johon tarvitaan ratkaisuja. Tosiasia on kuitenkin se, että Etelä-Savon maakunnan alas ajaminen, yhdistäminen Kuopion kainaloon tai pirstominen pienempiin palasiin, ei tuo alueelle yhtään uutta asukasta tai yritystä. Päinvastoin se siirtää päätöksentekoa ja sitä myöten monia toimintoja varmasti pois omista käsistä. Alueena Etelä-Savo muodostaa selkeän kolmen suunnilleen yhtä kaukana toisistaan sijaitsevan kaupungin ympärille muodostuvan kokonaisuuden, jossa eri kaupunkien ja kuntien oma selkeä profiili on havaittavissa. Selkeästi yhdessä sovittavalla työnjaolla, yhteistyöllä ja panostamisella paikkakuntien omista vahvuuksista lähtevälle kehittymiselle saavutetaan ihmisten ja yritysten hyvinvointia paremmin tukevia tuloksia. Tiivistyvää yhteistyötä tämä ei estä maakuntarajojen ylikään. Vahva ja päämäärätietoinen maakunta on vahvempi keskustelukumppani myös valtakunnallisessa vaikuttamisessa. Omasta puolestani olen sitoutunut elinvoimaisen Etelä-Savon rakentamiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Toivoisin samaa selkeää kantaa myös muilta keskeisiltä toimijoilta hajottamisen sijaan. Kuka meitä puolustaa, jos emme me itse ja yhdessä.

 

Teppo Leinonen
toimitusjohtaja
Etelä-Savon kauppakamari
teppo.leinonen@chamber.fi
+358 44 7700 592