Yritysjohtajien vetoomus: Itä-Suomen saavutettavuutta on välttämätöntä parantaa – valtion sitouduttava Viitostien pitkäjänteiseen kehittämiseen


Noin 50 Itä-Suomen yritysjohtajaa on allekirjoittanut vetoomuksen valtatie viiden tason parantamiseksi. Vetoomuksessa painotetaan sujuvaliikenteisen Viitostien merkitystä alueen yrityksille, palvelualalle, vientiteollisuudelle ja matkailulle.

”Yritysten kilpailukykyyn yli toimialarajojen vaikuttaa erittäin keskeisellä tavalla saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet”, vetoomuksessa painotetaan.
Muun muassa tuleville kansanedustajille lähteneessä vetoomuksessa vaaditaan valtion pitkäjänteistä sitoutumista Viitostien kehittämiseen valtion 12-vuotisessa liikenneohjelmassa. Yritysten tahtotilana on parantaa väylän palvelutasoa siten, että Viitostiellä voidaan tulevaisuudessa liikennöidä ympärivuotisesti ja yhtäjaksoisesti Helsingistä Kuusamoon 100 kilometriä tunnissa nopeudella.

Viitostien kriittisimmiksi pullonkauloiksi vetoomuksessa mainitaan Leppävirran ja Kuopion väli sekä Siilinjärven ja Iisalmen väli. ”Näiden tason nostaminen ei kuitenkaan riitä, vaan pidämme välttämättömänä valtion pitkäjänteisempää sitoutumista koko Viitostien tason nostoon ja siten koko Itä-Suomen saavutettavuuden merkittävään parantamiseen”, vetoomuksessa todetaan.
Lisäksi yritysjohtajat vetoavat nopean Itäradan vauhdittamiseen, jotta Kuopiosta ja Joensuusta pääsee pääkaupunkiseudulle kolmessa tunnissa junalla. Tämä olisi toteutettavissa ratalinjauksella Kouvolasta Porvoon kautta Helsinkiin.

Vetoomuksessa katsotaan itäisen Suomen liikenneyhteyksien kehittämisen jääneen muusta Suomesta jälkeen, jolla on ollut vaikutuksia esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuuteen.
”Meillä on halu luoda seudulle työtä ja uutta liiketoimintaa myös tulevaisuudessa, mutta se edellyttää, että itäisen Suomen kilpailukyvystä pidetään huolta. Ennen kaikkea tämä vaatii saavutettavuuden merkittävää parantamista. Silloin Itä-Suomella on edellytykset myös väestökehityksen kääntämiseen”, yritysjohtajat päättävät vetoomuksensa.
Vetoomus sai alkunsa Pohjois- ja Etelä-Savon kauppakamareiden aloitteesta. Allekirjoittaneiden joukossa on merkittävästi työllistäviä teollisuus-, rakennus-, palvelu- ja matkailuyrityksiä Etelä-Savosta Kuusamoon.

Lataa yritysjohtajien vetoomus Viitostien saavutettavuuden parantamisesta

Lisätietoja:
Teppo Leinonen, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja, teppo.leinonen@chamber.fi, p. 044 – 770 0592
Silja Huhtiniemi, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja, silja.huhtiniemi@kuopiochamber.fi, p. 050 – 412 0559