Yritysten verojalanjälki Etelä-Savon alueella 588 miljoonaa euroa


Yritysten verojalanjälkeä kuvaavaan Keskuskauppakamarin Suureen veroselvitykseen on kerätty yritysten maakuntakohtainen verojalanjälki. Kultakin alueelta tarkastelussa ovat mukana suurimmat verot ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläkemaksut ja yhteisövero.

Selvityksessä kuvataan yhteisöveroa sekä palkanmaksuun liittyviä veroja ja maksuja toimialoittain vuosina 2015-2017. Mukana on kolme suurinta toimialaa vuonna 2017 yhteisöveron ja palkanmaksuun liittyvien verojen ja maksujen määrällä mitattuna. Etelä-Savossa suurimpia toimialoja olivat teollisuus, kaupanala sekä rakentaminen.

Selvitys sisältää myös maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017, jotka olivat tukku- ja vähittäiskauppa (27 miljoonaa euroa), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (26 miljoonaa euroa) sekä teollisuus (25 miljoonaa euroa).

“Selvitys kuvaa erinomaisesti yritysten merkitystä alueelle. Julkisessa keskustelussa yritysten veronmaksua tarkastellaan yleensä vain yhteisöveron kautta. Kuten verojalanjäljestä näkee, yritysten merkitys esimerkiksi työllistäjänä on kuitenkin huomattavasti suurempi – myös verotuloilla mitattuna”, sanoo Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell.

Etelä-Savossa yritysten määrä on myös huomattavasti kasvanut vuodesta 2016 vuoteen 2017, joka entisestään korostaa yritysten merkitystä alueelle.

Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell kehottaa myös yrityksiä viestimään avoimesti omasta verojalanjäljestään.

“Viime vuosina yritysten verot ovat olleet tapetilla lähinnä aggressiivisen verosuunnittelun näkökulmasta. Olisi korkea aika nostaa esille myös se tosiseikka, että suomalaisten yritysten veronmaksuhalukkuus on maailman kärkiluokkaa. Esimerkiksi arvonlisäverovaje on Suomessa maailman alhaisimpia”, toteaa Kemell.

Suuri Veroselvitys